Οι επενδύσεις ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Σάββατο, 07 Μαρτίου 2015 12:01 Συντάκτης:
Βαθμολογήστε το άρθρο
(0 ψήφοι)

 

Η κρατούσα άποψη είναι πως εξαιτίας της βαθιάς κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από το έτος 2010, οι επιδόσεις της στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι ανύπαρκτες. Στη βάση αυτή μάλιστα καλλιεργείται η εντύπωση πως θα μπορούσε η ΕΚΤ κυρίως «να τραβήξει την πρίζα από τις ελληνικές τράπεζες».

 

Ας μιλήσουν λοιπόν οι αριθμοί.

 

Οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές κεφαλαίων στη χώρα το έτος 2013 ανήλθαν σε 3,3 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές εισροές έφθασαν τα 1,9 δισ. ευρώ. 

 

Οι εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2003-2013 (σε εκατομμύρια ευρώ)

 


 

2013: Προσωρινά στοιχεία   

2012: Αναθεωρημένα στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014


 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως  οι συνολικές (ακαθάριστες) εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που στην ουσία αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων, σημείωσαν το 2013 γενναία αύξηση, το ίδιο και οι καθαρές εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. (Η διαφορά μεταξύ συνολικών και καθαρών εισροών ΞΑΕ στην Ελλάδα κατά το 2013 αφορούσε κυρίως σε αποπληρωμές δανείων προς τις μητρικές, αλλά και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εδώ θυγατρικών). Φαίνεται λοιπόν πως «τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας (γεωπολιτικά, κλιματολογικά, ιστορικά), η ταχεία προώθηση αντεργατικών μεταρρυθμίσεων (σ.σ. η «μείωση των τιμών παραγωγικών συντελεστών)», η προβλεπόμενη αξιοποίηση – ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) ενισχύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

 

Στις χώρες με την ισχυρότερη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγονται «κλασικές» χώρες εξαγωγής κεφαλαίου, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, και η Ιταλία, ενώ αξιόλογη παρουσία έχουν  η Κύπρος και οι ΗΠΑ.

 

  Περίοδος 2003-2007      

 

                                                                                                                        

Συνολική Αξία: 22.328,2 εκατομμύρια ευρώ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014

 


 

 

Περίοδος 2008-2013

 

 

Συνολική Αξία: 20.666 εκατομμύρια ευρώ 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014

 


 

 

Η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών αγορών, όπως της ΕΕ.

 

Από τους πίνακες φαίνεται πως η Γερμανία παραμένει η πρώτη χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα τόσο κατά την περίοδο 2003-2007 όσο και κατά την περίοδο 2008-2013 στην οποία παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη η παρουσία του γερμανικού κεφαλαίου.

 

Παρατηρείται επίσης πως την πρώτη περίοδο τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και την τρίτη η Γαλλία, με μικρή διαφορά από τη Γερμανία, ενώ κατά τη δεύτερη περίοδο η Γαλλία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και ακολουθούν η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με σημαντική πλέον διαφορά από τη Γερμανία. Η παρουσία των ΗΠΑ παραμένει σχετικά χαμηλή, γεγονός που εν μέρει οφείλεται και σε επενδυτική δραστηριότητα επιχειρήσεων συμφερόντων ΗΠΑ, που όμως υλοποιούνται στην Ελλάδα «έμμεσα» μέσω θυγατρικών τους σε άλλο κράτος, συνήθως της Ευρώπης.

 

Οι ξένες επενδύσεις κεφαλαίων κατά τομέα στην Ελλάδα επικεντρώνονται τόσο κατά την περίοδο 2003-2007 όσο και κατά την περίοδο 2008-2013 κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα και ακολουθεί με σημαντική διαφορά ο δευτερογενής τομέας.  (Αντίστοιχη διάρθρωση στις ξένες επενδύσεις εμφανίζεται στην  πλειονότητα των ανεπτυγμένων χωρών καθώς οι υπηρεσίες αποκτούν νέα βαρύνουσα σημασία στη διακίνηση κεφαλαίων, στην ταχύτητα ροής τους κλπ.)

 

Συνολικές εισροές ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2003-2013


 

Περίοδος 2003-2007 


 

 

 

Συνολική αξία: 22.328,2  εκατομμύρια ευρώ                               
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014 


 

 

Περίοδος 2008-2013


 

 

Συνολική αξία: 20.666 εκατομμύρια ευρώ         

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014 

Ειδικότερα:


Στους κλάδους της μεταποίησης με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά τις περιόδους 2003- 2007 και 2008-2013 συγκαταλέγονται τα χημικά, τα τρόφιμα & ποτά, τα μηχανήματα και τα μεταλλικά προϊόντα.

Διάρθρωση των συνολικών εισροών ΞΑΕ στη μεταποίηση κατά την περίοδο 2003-2013


 

Περίοδος 2003-2007 

 

Συνολική Αξία:  6.082,2 εκατομμύρια ευρώ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014 


 


Περίοδος 2008-2013
 

 

Συνολική Αξία: 4.344 εκατομμύρια ευρώ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014


 

 

Από τη σύγκριση φαίνεται πως ο κλάδος που εμφάνισε σημαντική αύξηση το 2013 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι αυτός των τροφίμων. 


Στους κλάδους των υπηρεσιών με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο 2003-2013 συγκαταλέγονται οι τηλεπικοινωνίες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το εμπόριο και ο τουρισμός.

 

Διάρθρωση των συνολικών εισροών ΞΑΕ στον τομέα των υπηρεσιών κατά την περίοδο 2003-2013 


 

Περίοδος 2003-2007
 

 

Συνολική αξία: 14.989,2 εκατομμύρια ευρώ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014 


 

Περίοδος 2008-2013
 

 

Συνολική αξία: 14.688 εκατομμύρια ευρώ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014


 

Οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συγκεντρώνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτικών κεφαλαίων που κατευθύνθηκαν στις υπηρεσίες, τόσο κατά την περίοδο 2003-2007 όσο και κατά την περίοδο 2008-2013. Τη δεύτερη περίοδο ωστόσο, λόγω της εξαγοράς του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom, οι τηλεπικοινωνίες συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτικών κεφαλαίων στον τριτογενή τομέα.

 

Το ποσοστό των ξένων επενδύσεων που επικεντρώθηκε στη λιγότερο παραγωγική κατηγορία «ακίνητα» αυξήθηκε από το 8% την περίοδο 2003-2007 σε 12% την περίοδο 2008-2013, παρ' όλα αυτά η πλειονότητα των ξένων κεφαλαίων εξακολουθεί να κατευθύνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 

Τα πολιτικά συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα των επιχειρημάτων «περί της μηδενικής παραγωγικής Ελλάδας» ή  των «ανύπαρκτων επενδύσεων» μπορούν αβίαστα να εξαχθούν.

 

 

 

Αναγνώστηκε 3786 φορές
KOMMON

Κάντε κλικ στο όνομα του αρθρογράφου για να διαβάσετε όλα τα άρθρα του.

Θέλουμε να μιλήσουμε για τον κομμουνισμό της εποχής μας, την αναγκαία αλλά όχι δεδομένη προοπτική. Θέλουμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για την καθημερινή επιβίωση και τον αγώνα γι’ αυτήν.

ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εγγραφείτε στην λίστα επικοινωνίας μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι.