20.6 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνέχιση της απεργίας – αποχής 6 ομοσπονδιών εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων

Από 12 έως 31 Δεκεμβρίου 2020

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε συνέχεια:

1. Της κοινής Ανακοίνωσης των επτά (7) Ομοσπονδιών στις 12 Νοεμβρίου 2020 και της κοινής αφίσας σχετικά με τη διαρκή προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων Δημόσιων Λειτουργιών.

2. Του από 23 Νοεμβρίου 2020 Εξώδικου μας, με το οποίο προκηρύξαμε Απεργία-Αποχή από το ΜηΜΕΔ και όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/2016 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές.

3. Της κοινής μας Συνέντευξης Τύπου στις 3 Δεκεμβρίου 2020 αλλά και της κοινής μας Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας στις 8 Δεκεμβρίου 2020 και της συμβολικής μας Συγκέντρωσης (με όλα τα μέσα προστασίας) έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών.

4. Της Ανακοίνωσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η οποία υιοθετεί το κείμενο μας και στηρίζει την κινητοποίηση μας, και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφασίζουμε τη συνέχιση της Απεργίας-Αποχής και για το χρονικό διάστημα από 12 Δεκεμβρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020, όπως μας δίνει το δικαίωμα το από 23 Νοεμβρίου 2020 κοινό μας Εξώδικο. Η μη ανταπόκριση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημα μας για συνάντηση στις 8 Δεκεμβρίου 2020, η κατάθεση του Νομοσχεδίου για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), που ενισχύει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, αλλά και η προώθηση κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες σε ορισμένους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπου απαξιώνονται οι Δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και σχεδιάζεται η παραχώρηση των Επισήμων Κτηνιατρικών ελέγχων σε ιδιώτες, οι ιδιωτικοποιήσεις σε δασοτεχνικά έργα και παραλαβή πρασίνου, επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την Απεργία-Αποχή των Μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν Μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/2016), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221, παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 23 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 καταρχάς και ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει χρονική επέκταση.

Από την Απεργία-Αποχή εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης-αποκατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες.

Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού.

Κατάργηση των σχετικών Νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

 

Οι Ομοσπονδίες:

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ο.Σ.Ε.-Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ