20.6 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για το χαρακτήρα και τη λειτουργία των γραφείων μας

 

Η λειτουργία γραφείων για τη στέγαση των διαδικασιών και των συνεδριάσεων της οργάνωσης μας είναι κάτι αυτονόητο. Με το παρόν κείμενο προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην κουβέντα, κομίζοντας την εμπειρία μας από τη λειτουργία των γραφείων μας εκτός των εσωτερικών μας διαδικασιών, ως χώρος εξωστρεφής αναφοράς. Το κείμενο περιγράφει την λειτουργία του χώρου ως Πολιτική – Πολιτιστική λέσχη, η οποία είναι συνδεδεμένη με την εσωτερική ζωή της οργάνωσης αλλά και με την ενασχόληση των μελών μας στα διάφορα πεδία.

Η λέσχη αποτελεί το σπίτι όλης της οργάνωσης, γεγονός που κομίζει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις σε πολλαπλά επίπεδα, όπως αυτό της συντροφικής συμπεριφοράς, της φυσιογνωμίας, των αρχών λειτουργίας, της οικονομικής και πολιτικής συνέπειας, της εμπιστοσύνης, κ.α. Τα παραπάνω επίπεδα αφορούν όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς μας, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, μιλάμε, κάνουμε (ή δεν) τα απαραίτητα για τη λειτουργία του χώρου. Συνεπώς, ο χώρος της λέσχης είναι ένας χώρος συλλογικής οργάνωσης της εσωτερικής και της εξωστρεφής λειτουργίας μας.

Γιατί Πολιτική λέσχη

Το πολιτικό στίγμα είναι το βασικό που διέπει τη λέσχη σε όλες τις όψεις της λειτουργίας της, και αυτό θα πρέπει να ορίζει καθήκοντα και για εμάς. Η λέσχη μπορεί να αποτελέσει εργαστήρι πολιτικοποίησης, με αφορμές ζητήματα που ανακύπτουν και προβληματίζουν την Αριστερά αλλά και ευρύτερα την κοινωνική πραγματικότητα.

Για αυτό, τη βασική πολιτική ευθύνη για τη λέσχη την έχει το καθοδηγητικό όργανο της πόλης στα πλαίσια των αποφάσεων και της τακτικής της οργάνωσης πανελλαδικά. Για αυτό, η βασική συζήτηση για τη λέσχη θα πρέπει να οργανώνεται στο βασικό κύτταρο της πολιτικής μας λειτουργείας, στους πυρήνες, στη βάση των οργανώσεων πόλης. Την ευθύνη προγραμματισμού και συντονισμού έχει η επιτροπή λέσχης που θα συγκροτείται με αυτοδιάθεση των μελών μας – όντας παράλληλα ανοιχτή ακόμη και σε μη μέλη. Όσον αφορά το δυναμικό της οργάνωσης, θεωρούμε πως η συμμετοχή και η συνεισφορά στην λειτουργία της επιτροπής λέσχης θα πρέπει να είναι φορτισμένη με την συνέπεια που αρμόζει σε μία οργανωμένη στράτευση. Με άλλα λόγια επιδιώκουμε μία συνεπής και όχι περιστασιακή συμμετοχή στις συνεδριάσεις της επιτροπής λέσχης. Τούτη η συνέπεια εκτιμούμε πως διασφαλίζει επαρκώς την συνεχή και οργανωμένη λειτουργία της λέσχης.

Παράλληλα για την πιο εύρυθμη αλληλοτροφοδοσία μεταξύ πυρήνων και της επιτροπής λέσχης κρίνουμε σημαντική την εκλογή ενός μέλους από κάθε πυρήνα που θα είναι επιφορτισμένο με τις εξής ευθύνες όπως η μόνιμη παρουσία στις συνεδριάσεις της επιτροπής λέσχης. Ως την συλλογική έκφραση της διαδικασίας βάσης και η ενημέρωση του πυρήνα για τα τεκταινόμενα. Η αναγκαιότητα συμμετοχής και ανένταχτου κόσμου στις συνεδριάσεις της επιτροπής λέσχης προκύπτει από την πεποίθηση πως οι λέσχες μας αποτελούν εργαστήρια συλλογικής κουλτούρας και δράσης που μπορούν να πολιτικοποιούν και έναν ευρύτερο δυναμικό. Προφανώς η δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε ατόμου θα πρέπει να κρίνεται συλλογικά από τα καθοδηγητικά όργανα της οργάνωσης που έχουν και την βασική ευθύνη.

Ένας πυλώνας αυτής της λειτουργίας της λέσχης είναι οι πολιτικές εκδηλώσεις για την επικαιρότητα, για τα τρέχοντα και τα μέτωπα που παρεμβαίνουμε. Εκδηλώσεις με στόχευση προβληματισμού, ανοίγματος της συζήτησης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων μας στα μέτωπα παρέμβασης. Σε αυτά τα πλαίσια θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για τη νεολαία, τα εργασιακά και τα υπόλοιπα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα τα οποία συμμετέχουμε, με παράλληλη επιδίωξη την πραγματοποίησή τους σε πιο ανοιχτούς χώρους για την απεύθυνσή μας σε ευρύτερα ακροατήρια.

Ένας δεύτερος πυλώνας της ίδιας λειτουργίας είναι η πιο θεωρητική και ιδεολογική δουλειά. Η λέσχη θα πρέπει να επιτελεί ρόλο ενός χώρου συλλογικής μόρφωσης και συγκρότησης του δυναμικού μας, ενός χώρου ιδεολογικών αναζητήσεων και θεωρητικού αναστοχασμού μέσα από εκδηλώσεις και συζητήσεις για να εξοπλιστούν ιδεολογικοπολιτικά τα μέλη μας. Η βασική μας αντίληψη για τις θεωρητικές αναζητήσεις είναι η Μαρξιστική θεωρία, οι νεότερες μαρξιστικές προσεγγίσεις και οι αρχές του Λενινισμού ως εκείνη η πολιτική εφαρμογή της θεωρίας και ταυτόχρονα η επίδραση της πρακτικής στη θεωρία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η τριβή όλου του δυναμικού μας με σύγχρονες αναλύσεις, σε ένα περιβάλλον που προωθεί τη συζήτηση και τον προβληματισμό.

Ένας τρίτος πυλώνας είναι οι εκδηλώσεις με ιστορικά χαρακτηριστικά, για περιόδους της Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας, επιχειρώντας να ψηλαφίσουμε την ιστορία της πάλης των τάξεων και του κομμουνιστικού κινήματος. Οι ιστορικές εκδηλώσεις είναι σημαντικές και μπορούν να γίνουν αρκετά διδακτικές. Βασικός μας στόχος είναι η συμβολή στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης ενάντια στη διαρκή προσπάθεια της αστικής τάξης να προτάξει μια εθνική αφήγηση, αποκρύπτοντας την πάλη των τάξεων. Δεν επιχειρούμε να προσεγγίσουμε τις εκδηλώσεις αυτές με σκοπό της αναζήτησης της ιστορικής αλήθειας αλλά με σκοπό την ανάδειξη μιας μεθοδολογίας σκέψης για την κάθε ιστορική περίοδο, την επικαιροποίηση των συμπερασμάτων στο σήμερα

Τα παραπάνω καθήκοντα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα από ποικίλες μορφές όπως εκδηλώσεις, workshops,  βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, κ.α.

Γιατί Πολιτιστική λέσχη ;

Με τον όρο πολιτιστική λέσχη περιγράφουμε μια δεύτερη πτυχή λειτουργίας η οποία επιχειρεί να ψηλαφίσει το πολιτιστικό αντιπρόταγμα κόντρα στην κυρίαρχη ιδεολογία. Αναγνωρίζουμε ότι η κυρίαρχη ιδεολογία είναι ηγεμονική σε βαθμό που καθορίζει πρότυπα, τρόπους έκφρασης, σκέψης, ανάλυσης και τελικά την ίδια την αναπαραγωγή της από το λαϊκό παράγοντα.  Η πολιτιστική παρέμβαση είναι σημαντική για να προβάλλουμε αντιπαραδείγματα – τον άλλο δρόμο στον πολιτισμό – για να χτίσουμε εκείνα τα πρότυπα της συλλογικής ζωής και για να εγείρουμε την αμφισβήτηση των κυρίαρχων προτύπων. Μέσω των τέτοιων δράσεων, επιδιώκουμε να έρθουμε κοντά και με άλλους φορείς και δομές αλληλεγγύης στην πόλη. Συνεπώς, η πολιτική και η πολιτιστική αναφέρονται ως όψεις της λειτουργίας μας που εκ των πραγμάτων συνυπάρχουν και αλληλοεμπλέκονται .

Η πολιτιστική λειτουργία θα πρέπει να διαπνέεται από νεολαιίστικη ζωντάνια και ριζοσπαστισμό, να περιγράφει μια λειτουργία νεολαίας με αναζητήσεις που αμφισβητεί συνεχώς την κυρίαρχη ιδεολογία και μάχεται εναντίων των προτύπων της. Επιδιώκουμε να πάρει και χαρακτηριστικά ενός χώρου πολιτιστικής έκφρασης για διάφορες μορφές τέχνης και πολιτισμού.

Η λέσχη θα πλαισιώνει τη λειτουργία της με ενδεικτικά τα εξής:

  • Διοργάνωση προβολών ταινιών και ντοκιμαντέρ που θα συνοδεύονται από κουβέντες και προβληματισμούς για αυτές
  • Τακτική λειτουργία για την εσωτερική ζωή της οργάνωσης με λειτουργία καφέ / μπαρ
  • Καθιερωμένη λειτουργία μετά από απεργίες ως σημείο αναφοράς συλλογικής διασκέδασης κόντρα σε απεργοσπαστικές λογικές.
  • Εκδηλώσεις για πολιτιστικές πτυχές της καθημερινότητας μας
  • Κοινωνικές εκδηλώσεις και δράσεις αλληλεγγύης

Επειδή για την οργάνωση η οικονομική αυτοτέλεια είναι σημαντικό πολιτικό ζήτημα, η οικονομική βιωσιμότητα της λέσχης και των γραφείων που συστεγάζονται εξαρτάται από τα έσοδα που προέρχονται από τις εξώστρεφες δραστηριότητες, και από τις συνδρομές των  μελών. Η τακτική λειτουργία και των δύο είναι απαραίτητη για την κάλυψη πάγιων εξόδων, και θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των χώρων μας.

Πέννυ Γιαννακοπούλου

Θύμιος Δραγώτης

Αλέξανδρος Ντέκας

Επιτροπή Βάσης Εργαζομένων Πάτρας

 

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ