24.3 C
Athens
Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επαναφορά του αστυνομικού κράτους; Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα

 

Επιστολή στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Λ. Αλεξάνδρας 173, 12ος όροφος) του εργατικού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα», που εδρεύει στο Δημαρχείο Βύρωνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη και προς:

1) κ. Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους Βύρωνα.

2) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

3) Μ.Μ.Ε.

Όπως είναι γνωστό, η υπηρεσία σας έχει αναλάβει προανακριτικά καθήκοντα για τη διερεύνηση της βομβιστικής επίθεσης που έγινε εναντίον του Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Ισίδωρου Ντογιάκου, τα ξημερώματα της 5ης προς 6 Νοεμβρίου 2018 στην περιοχή του Βύρωνα στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες σας, ενεπλάκη και όχημα ιδιοκτησίας του Δήμου Βύρωνα και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. Κυκλοφορίας ΙΒΥ 967 μοτοσυκλέτα, η οποία είχε κλαπεί από αγνώστους στις 4-11-2018 και ενώ ευρισκόταν στην κατοχή δημοτικού υπαλλήλου, η δε κλοπή του είχε δηλωθεί αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή και στο Α.Τ. Βύρωνα και στο Δήμο Βύρωνα.

Η υπηρεσία σας ανεζήτησε τα πρόσωπα τα οποία σχετίζονταν, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους ως  δημοτικών υπαλλήλων, με τη χρήση της παραπάνω μοτοσυκλέτας και αφού πληροφορήθηκε τα στοιχεία τους, προέβη σε προφορικές και τηλεφωνικές συνεννοήσεις μαζί τους, προκειμένου και κατά την κρίση της είτε να δοθούν μαρτυρικές καταθέσεις, είτε να ληφθεί D.N.A. και δακτυλικά αποτυπώματα με σκοπό την εκπλήρωση του προανακριτικού της έργου.

Και όλοι οι υπάλληλοι από τους οποίους ζητήθηκε να πράξουν το παραπάνω μέχρι σήμερα, ενεργώντας καλόπιστα και με την επιθυμία να συμβάλλουν στην ταχεία και ουσιαστική εκπλήρωση του ανακριτικού σας έργου, παρέβλεψαν την εκ μέρους της υπηρεσίας σας μη τήρηση του κανόνα του άρθρου 213 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., το οποίο απαιτεί έγγραφη κλήση του μάρτυρα προ 24 ωρών στην προδικασία και μνεία του λόγου κατάθεσης, αλλά ανταποκρίθηκαν σε τηλεφωνικές προσκλήσεις και μάλιστα μέσω τρίτου προσώπου, και συγκεκριμένα του προϊσταμένου τους, ο οποίος και επιφορτιζόταν το καθήκον της ειδοποίησής τους προκειμένου να προσέλθουν για κατάθεση, δακτυλικά αποτυπώματα ή λήψη δείγματος D.N.A.

Πλην όμως και ενώ έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 20 ημερών από την τέλεση της διερευνώμενης πράξης, προφανέστατα δε έχει εκλείψει κάθε κατεπείγων λόγος ο οποίος να δικαιολογεί την κατ’ εξαίρεση τηλεφωνική ή προφορική πρόσκληση του άρθρου 213 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., η υπηρεσία σας εξακολουθεί, μέσω τηλεφωνικών οχλήσεων και μάλιστα όχι στους ίδιους, αλλά σε υπάλληλο – προϊστάμενο των καλουμένων, να καλεί σε συμπληρωματικές καταθέσεις, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή D.N.A. ξανά τα ίδια πρόσωπα, για λόγους τους οποίους εκείνη γνωρίζει.

Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι το σωματείο μας έχει γίνει δέκτης καθημερινών οχλήσεων από τους καλούμενους συναδέλφους, οι οποίοι εύλογα εκφράζουν ερωτηματικά όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας και της απαιτούμενης διαφάνειας, ιδίως από μια υπηρεσία του επιπέδου σας, όσο σοβαρή και αν είναι η υπόθεση που ερευνά.

Είναι γνωστό ότι η καθιέρωση της έγγραφης κλήσης των μαρτύρων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 213 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ, συνιστά κατάκτηση δικονομικών εγγυήσεων ύστερα από αγώνες που δόθηκαν σε εποχές όπου η ασφάλεια είτε καλούσε τους πολίτες να περάσουν από τα γραφεία τους «δι’ υπόθεσίν τους», είτε πρωί – πρωί, αντί του γαλατά, τους χτυπούσε την πόρτα. Η εποχή του αστυνομικού κράτους έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και είναι ανεπίτρεπτη η απαξίωση των θεσμών που αποτρέπουν την επαναφορά του. Και ο νόμος δεν προβλέπει καμμία ειδική εξαίρεση για την Δ.Α.Ε.Ε.Β. από τον παραπάνω κανόνα.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το σωματείο μας, ενεργώντας στα πλαίσια της θεσμικής και κοινωνικής του αποστολής και έχοντας ως καταστατικό του σκοπό αφενός την προάσπιση και προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων των μελών και αφετέρου την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του, καθώς και τη συμβολή του  στην προσπάθεια για ενίσχυση της δημοκρατικής δημόσιας διοίκησης, δηλώνει ότι είναι αντίθετο στη μετατροπή της δικονομικής εξαίρεσης σε κανόνα και σε κάθε είδους κατάχρηση των δυνατοτήτων του άρθρου 213 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ. για τις προφορικές κλητεύσεις μαρτύρων, καθώς και στη μετατροπή της κλήτευσης σε διαταγή. Το τελευταίο συμβαίνει όταν «καλούνται» προκειμένου να καταθέσουν εργαζόμενοι του Δήμου, που είναι πολίτες με ίσα δικαιώματα και ελευθερίες, μέσω τηλεφωνημάτων και «παραγγελιών» σε προϊσταμένους τους, πρόσωπα δηλαδή που έχουν ιεραρχική υπαλληλική εξουσία απέναντί τους.

Θεωρούμε απαράδεκτη και εκτός παντός δικονομικού πλαισίου, αλλά και κατά παραβίαση της νόμιμης προστασίας προσωπικών δεδομένων των καλουμένων υπαλλήλων την πρακτική αυτή της μέσω προϊσταμένου προφορικής κλήτευσης, η οποία μετατρέπει τον ιεραρχικό μηχανισμό του Δήμου σε ιμάντα υλοποίησης αστυνομικών εντολών, πράγμα διόλου τιμητικό και για τον ίδιο τον Δήμο.

Παρακαλούμε συνεπώς την υπηρεσία σας όπως, ενεργώντας στα πλαίσια του ανωτέρω προανακριτικού της έργου και όσο τούτο θα συνεχίζεται:

1. Να καλεί εγγράφως αμέσως και ευθέως και τηρώντας στο ακέραιο τις διατυπώσεις του άρθρου 213 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ, οποιονδήποτε συνάδελφο του οποίου τη μαρτυρία κρίνει εφεξής αναγκαία να καταθέσει και

2. Σε περίπτωση αιτούμενης επαναληπτικής εξέτασης για ανάλυση D.N.A. ή δακτυλικών αποτυπωμάτων να αιτιολογείται συγκεκριμένα η ανάγκη της επανάληψης και η τυχόν καταστροφή ή αλλοίωση του προηγουμένως ληφθέντος δείγματος.

Το σωματείο επίσης καλεί τους συναδέλφους να μη γίνονται δέκτες και αναμεταδότες εμμέσων προφορικών και τηλεφωνικών  ειδοποιήσεων της Δ.Α.Ε.Ε.Β. για μαρτυρικές καταθέσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω, τους δε συναδέλφους οι οποίοι δέχονται παρόμοιες κλήσεις να ζητούν την τήρηση του άρθρου 213 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ., ως νόμιμη προϋπόθεση για την κλήση και μετάβασή τους για μαρτυρική κατάθεση, την οποία υπό την προϋπόθεση αυτή να μην αρνούνται.

Η παρούσα διαμαρτυρία κοινοποιείται τόσο στην εποπτεύουσα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Όλγα Γεροβασίλη, προκειμένου για τις απαραίτητες συστάσεις και οδηγίες, όσο και στον κ. Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους Βύρωνα για την από μέρους τους υπεράσπιση των δικαιωμάτων των δημοτικών υπαλλήλων ως πολιτών και για την αποτροπή περαιτέρω κατάχρησης του τρόπου κλήτευσης ως μαρτύρων.

Αθήνα, 28-11-2018

Για το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα

0ΥποστηρικτέςΚάντε Like

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ