Εκτύπωση Σελίδας

1950-2015: Άλλαξε τίποτε; του Λαέρτη Τανακίδη*

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη, 07 Ιανουαρίου 2015 09:54 Συντάκτης:
Βαθμολογήστε το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η επέμβαση των ξένων δυνάμεων στα εσωτε­ρικά της χώρας μας περνάει από διάφορες φάσεις. Άλλοτε κινείται στο χώρο του παρασκηνίου, άλλοτε εμφανίζεται με μορφή βοήθειας κι άλλοτε είναι ωμή και απροκάλυπτη.

Μία περίοδος που συγκεντρώνει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι γύρω στο 1950. Οι κα­θηγητές ΜΕ βρίσκονταν σε κινητοποίηση διεκδικώ­ντας ικανοποίηση αιτημάτων τους. Έρχονται λοιπόν σε επαφή με την πραγματική πηγή εξουσίας.

Να πώς περιγράφει το Δ.Σ.. της ΟΛΜΕ τις ενέργειες του για την επίλυση των αιτημάτων του στο περιοδικό του κλά­δου «Δελτίο».

- «Τα περιστατικά αυτά ανεκοινώσαμεν όλα εις τον κ. Υπουργόν Παιδείας και τον παρακαλέσαμεν...., Ο κ. Υπουργός, ως φαί­νεται, εστήριζε τας ελπίδας του εις τον Αμερικανόν Μπλάκφορντ, με τον οποίο συνεδέετο. Μας είπε ότι πρέπει να μεταφραστεί η μελέτη του Γεν." Λογιστη­ρίου εις την Αγγλικήν, διά να την χρησιμοποιήσει εις συνάντησίν του με τους Αμερικανούς» (τ. 96, σ. 35).

- «Καθ' υπόδειξίν του ετοιμάσαμεν και το κάτωθι υπόμνημα, το οποίον υπεβάλομεν εις όλους και εις τους Αμερικανούς εις Αγγλικήν μετάφρασιν» (τ. 96, σ. 37).

-«Την 9ην Νοεμβρίου ο κ. Υπουργός μας οδή­γησε εις συνάντησιν του Αμερικανού Ράσσελ, ίνα ούτος κατατοπισθή και κατατοπίση επί του αιτήματος μας και τον κ. Πόρτερ…. Ούτος ανα­γνώρισε ως δίκαιον το αίτημα μας και είπεν ότι ελπίζει ότι το αίτημα μας θα ικανοποιηθή» (τ. 96, α. 38).

-«Ο κ. Υπουργός ανέθεσεν εις επιτροπήν απαρτιζομένην από τους κ.κ. ... και έναν Αμερι­κανόν να μελετήσουν τον τρόπον ρυθμίσεως του αιτήματος μας» (τ. 96, σ. 39).

-«Διά να λάβετε την απόφασίν σας. πρέπει να έχετε υπ' όψιν σας και τα εξής δεδομένα α. Οτι η κυβέρνησις καθ' υπόδειξίν των Αμερικανών ουδεμίαν αύξησιν αποδοχών θα κόμη επί τρεις μή­νας, όπως και ουδένα διορισμόν» (τ. 101, σ. 12).

«...Τας ημέρας αυτάς κατόπιν της επιστολής και του πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών απεφάσισεν η κυβέρνησις να μην προβή εις ουδεμίαν αύξησιν δαπάνης,..» (τ. 102, σ. 31).

Ταιριάζει εδώ να ειπωθεί η γνωστή διευκρί­νιση: Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστά­σεις είναι συμπτωματική, ακόμα και αν αλλάξουμε τη ….. χώρα προέλευσης των συνομιλητών!!!.

* είναι πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ, φιλόλογος

 

 

 

Αναγνώστηκε 3020 φορές
KOMMON

Κάντε κλικ στο όνομα του αρθρογράφου για να διαβάσετε όλα τα άρθρα του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟ KOMMON